AGA LAW HUKUK BÜROSU

AGA LAW Hukuk Bürosu;  Tecrübeli avukatlarıyla özel uzmanlık alanları olan İdare Hukuku, İmar Hukuku, Sanayi ve Yatırım Hukuku , Vergi Hukuku, Enerji Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku, Şirketler Hukuku-Ticaret Hukuku alanında dava sorumluluğu üstlenmekte ve hukuki destek/avukatlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetleri, modern bir hukuk ofisinin ihtiyacı olan en gelişmiş altyapı sistemleri ve teknolojik donanımlarla müvekkillerine sunmaktadır.

AGA LAW  Hukuk bürosu bünyesinde Uluslararası Hukuk Departmanı, Danışmanlık Departmanı, Dava Departmanı, Ceza Departmanı, İcra Departmanı, Fikri ve Mülkiyet Hakları Departmanı ve bu departmanların alt departmanları olan İş Hukuku , Sanayi ve Yatırım Hukuku , Sağlık Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku, Ticari Sözleşmeler, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku , Enerji Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Basın Hukuku, İdare Hukuku, Şirketler Hukuku, Tüketici Hukuku, Rekabet Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

UZMAN KADROMUZ

EA3_edited.jpg

Ersan AGA

AGA LAW Kurucusu

  • Grey LinkedIn Icon

Uzmanlık Alanları : Ticaret Hukuku , Şirketler Hukuku , İş Hukuku , Sanayi Hukuku , Sözleşmeler Hukuku , Genel kurumsal Danışmanlık , İdare Hukuku , Kamu Hukuku , Vergi Hukuku , Davalar , Arabuluculuk , Ceza Hukuku , Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Üniversite : Cihan Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Diller : Türkçe , İngilizce , Kürtçe , Arapça

Muzaffer KASAP

Avukat

  • Grey LinkedIn Icon

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Ahmet HASAN

Avukat

  • Grey LinkedIn Icon

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Jaza AZİZ

Avukat

  • Grey LinkedIn Icon

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

EA3_edited.jpg

Sazan YASİN

Avukat

  • Grey LinkedIn Icon

Uzmanlık Alanları : Ticaret Hukuku , Şirketler Hukuku , İş Hukuku , Sanayi Hukuku , Sözleşmeler Hukuku , Genel kurumsal Danışmanlık , İdare Hukuku , Kamu Hukuku , Vergi Hukuku , Davalar , Arabuluculuk , Ceza Hukuku , Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Üniversite : Cihan Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Diller : Türkçe , İngilizce , Kürtçe , Arapça

Kerzan KASAP

Avukat

  • Grey LinkedIn Icon

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Hawjin MUVAFAK

Avukat

  • Grey LinkedIn Icon

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Zana REMZİ

Avukat

  • Grey LinkedIn Icon

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Her şey kanun yapmaktan ibaret değildir. Aksine her şey o kanunları uygulamak ve uygulattırmaktan ibarettir. Uygulayan, yerine getiren, daima karar verenden daha kuvvetlidir. 

                                                                 M. Kemal ATATÜRK

( Balzac)

Hukuk Danışmanı

ADİL YARGILANMA HAKKI

Adil Yargılanma Hakkı, Evrensel İnsan Hakları Bildirisinin 10. maddesinde “Herkes, haklarının ve yükümlülüklerinin ve kendisine karşı herhangi bir suç isnadının karara bağlanmasında, tam bir eşitlikle, bağımsız ve tarafsız bir yargı yeri tarafından adil ve aleni olarak yargılanma hakkına sahiptir.” şeklinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde “Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir. Hüküm açık oturumda verilir; ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve ulusal güvenlik yararına, küçüklerin korunması veya davaya taraf olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde, veya davanın açık oturumda görülmesinin adaletin selametine zarar verebileceği bazı özel durumlarda, mahkemenin zorunlu göreceği ölçüde, duruşmalar dava süresince tamamen veya kısmen basına ve dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir.” şeklinde düzenlenmiştir.